CAP NEN SENSE JOGUINA

Condicions d’inscripció per acollir-se a la campanya:

  1. Famílies amb infants de 0 a 12 anys.
  2. La família sol·licitant ha d’estar en situació de vulnerabilitat (situació d’atur, perceptors de prestacions, ajuts del pare/mare/tutors, i cal tenir en consideració que no es superin els 800 euros per unitat familiar).
  3. Cal fer les inscripcions de les sol·licituds a les Associacions de veïns del seu barri, o a la més propera al domicili.
  4. Juntament amb el full d’inscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa d’ingressos de la unitat familiar (atur, prestacions, ajudes, de no percepció d’ingressos…) i també el Llibre de família on consten els infants.

Podeu contactar amb nosaltres els dijous de 6 a 7 a les nostres oficines o a través del telèfon 933.975.071 o per email a avcollipujol@hotmail.com

El darrer dia per lliurar els documents a la nostra Associació serà el dijous 10 de desembre.