Qui som

El Barri de Coll i Pujol

Limita al nord-oest amb el carrer Ventura Gassol (lateral autopista), al nord–est amb l’avinguda Martí Pujol, al sud amb la Rambla de St. Joan i la Plaça Pompeu Fabra – Alcade Xifré, i el carrer de la Creu-costat muntanya.

Quan neix l’Associació de veïns de Coll i Pujol?

Segons consta en el llibre d’actes, a partir d’abril de l’any 1996.

Literalment, la primera acta diu :

“Informe cronològic de la situació i actuacions de l’Associació de veïns Coll i Pujol a partir d’abril de 1996.

Anterior
Vista la necessitat de crear una Associació que fos el portaveu del veïnat i promotor de millores en el Barri, un grup de veïns, actualment coordinador el Sr. Lluis Garcia Manchón, decideix portar a terme l’aprovació dels estatuts de l’Associació, actualment la Junta gestora sorgida de la primera reunió de veïns que es va celebrar al local de l’Associació de Dalt la Vila.

La comissió gestora estava formada per:
Sr. Lluis Garcia Manchón president
Sr. Joaquin Bonet Segura vicepresident
Sra. Carme Dimas Raymi secretaria
Sra. Paquita Teruel Laguna tresorera
Sr. Jordi Perez Cano vocal
Sra. Roser Castillo Perez vocal
Sr. Bru Baliarda Silvestre vocal

El territori de l’Associació de Veïns Coll i Pujol és la zona limitada per l’Avinguda Martí Pujol-part est, amb c/Francesc Macià-zona muntanya, Rambla de Sant Joan-zona nord i c/Ventura Gaso-lateral autopista.”

En data 6 de juny de 1996, son inscrits els primers estatuts de l’Associació amb el núm d’inscripció 18.193, secció 1ª, del registre de Barcelona.

En data 23 de desembre de 2010 es va dur a terme la reforma i adaptació dels vells estatuts, d’acord amb el que estableix la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació i els seus estatuts.
planol