EL PRESENT

El planejament actual del barri és molt poc assenyat. S’hi han disseminat zones verdes i equipaments perquè surtin els números que marca el Pla General, sobre tot pel que fa a zones verdes.

Hi ha un tema que no està perfilat: l’illa Porvenir-Ventura Gassol-Batllòria (solar de la foneria). Aquí el planejament actual no té ni cap ni peus: afectacions, zona verda i equipament (aquest darrer tant petit que mai es farà res).

Les inversions al barri han estat quasi nul·les. Només es va arranjar el c/Porvenir, (Plan E-340.000€). Sempre amb l’excusa que ho faran els promotors dels grans projectes. Cal ser conscients que aquests grans projectes s’ajornaran en el temps.

Per fi, desprès de molts anys demanant-ho, el maig de 2015 han començat les obres d’urbanització del c/Coll i Pujol, i també es millorarà la zona anomenada de “La Foneria”, i ja va finalitzar la millora parcial del clavegueram del c/Sta. Bàrbara.

I finalment, sobre la modificació del planejament dels carrers de la Creu i Anselm Clavé, on es pretenia edificar fins a 6 plantes, s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament d’aixecar tan sols 4 plantes. Cal dir que han ajudat, i molt, les demandes presentades tant per la nostra Associació com pels veïns afectats, i la resolució de les mateixes dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Al nostre entendre, els governs municipals mai han tingut voluntat política de fer quelcom al barri, i el poc que s’ha fet ha estat gràcies a les contínues peticions i requeriments als diferents governs municipals.

Estadístiques

PADRÒ HABITANTS:

Total ciutat a 01.01.10 210.897 Total ciutat a 01.01.15 216.085

En data 01.01.2010, hi vivíem uns 3.027 veïns, el 2,7% de la ciutat , dels quals el 52% dones i el 48% homes, 2.852 de nacionalitat espanyola i 175 de nacionalitat estrangera.

Amb dades de 01.01.2015, hi vivim uns 2.895 veïns, l’1,34% de la ciutat, dels quals el 52,71% dones i el 43,83% homes, 2.732 de nacionalitat espanyola i 163 de nacionalitat estrangera.

ELS VEÏNS:

(dades a 01.01.10) (dades a 01.01.15)
Menors de 9 anys 9,62% Menors de 9 anys 9,08%
Entre 10 i 24 anys 15,70% Entre 10 i 24 anys 13,71%
Entre 25 i 59 anys 51,45% Entre 25 i 59 anys 51,12%
Majors de 60 anys 23,23% Majors de 60 anys 26,08%

HABITATGES OCUPATS:
(dades a 01.01.10) (dades a 01.01.15)
Total: 1.153 Total: 1.123

La previsió és construir-ne 325 al solar de l’Estrella. Això significa un increment del 28,18%.