Convocatòria Assemblea General de Socis 2018

AV COLL I PUJOL

CONVOCATÒRIA  ASSEMBLEA  GENERAL  DE SOCIS 2018

El dijous 22 de Febrer, a les 19 h en primera convocatòria i a les 19,30 h. en segona, al local social, c/Coll i Pujol, 38, bxos.

ORDRE DEL DIA

  • Lectura acta anterior.
  • Informe gestió.
  • Estat de comptes i pressupost.
  • Informació, precs i preguntes.