ASSEMBLEA GENERAL 2018

 El dijous 28 de Febrer de 2019, a les 19,30 h en primera i en segona convocatòria,

es celebrarà al local social,

l’Assemblea  General de Socis 2018.

 

ORDRE DEL DIA

  • Lectura acta anterior.
  • Informe gestió.
  • Estat de comptes i pressupost.
  • Proposta modificació article 29 dels estatuts
  • Informació, precs i preguntes.

 

Esperem la vostra assistència i participació.